top of page

Enkele interessante links :

Wachtdienst huisarten : http://www.huisarts.be

Wachtdienst apotheek : http://www.apotheek.be

Wachtdienst tandarts : http://www.tandarts.be

Palliatieve Zorg Vlaanderen : http://www.palliatief.be

Palliatief Netwerk Mechelen : http://www.palliatief-netwerk-mechelen.be

Palliatieve Hulpverlening Antwerpen : http://www.pha.be

Netwerk palliatieve zorgen Brussel-Halle-Vilvoorde : http://www.netwerk-omega.be

Christelijke Mutualiteit : http://www.cm.be

Socialistische Mutualiteit : http://www.socmut.be

Liberale Mutualiteit : http://www.mut400.be

Onafh. Mutualiteit : http://www.onafhankelijkziekenfonds.be

Vlaams Neutraal Ziekenfonds : http://www.vnz.be

RIZIV : http://riziv.fgov.be

Algemeen ziekenhuis Sint Maarten : http://www.sint-maarten.be

Algemeen ziekenhuis Imelda Bonheiden : http://www.imelda.be

Universitair Ziekenhuis Antwerpen : http://www.uza.be/UZA

Universitair ziekenhuis Leuven : http://www.uzleuven.be

Universitair ziekenhuis Brussel : http://www.uzbrussel.be

Algemeen ziekenhuis Middelheim Antwerpen : http://www.zna.be

Algemeen ziekenhuis St. Augustinus Wilrijk : http://www.gza.be

Vlaamse Liga tegen kanker : http://www.tegenkanker.net

Dementie : http://www.dementie.be

Diabetes : http://www.diabetes-vdv.be

Multiple Sclerose : http://www.ms-centrum.be

MS-Liga : http://www.ms-sep.be/nl

Ziekte van Parkinson : http://www.parkinsonliga.be

Nachtzorg : http://www.nachtzorg.be/

Samenwerkingsinitiatief thuiszorg Mechelen : http://www.tom-vzw.be

Eerstelijnsgezondheidszorg : http://www.zorg-en-gezondheid.be/

Familiehulp : http://www.familiehulp.be/

Belbus : http://www.delijn.be/over/aanbod/belbus.htm

OCMW Mechelen : http://www.ocmwmechelen.be

OCMW Sint Katelijne Waver : http://www.ocmwsintkatelijnewaver.be

OCMW Rumst : http://www.ocmwrumst.be

Thuiszorgwinkel : http://www.thuiszorgwinkel.be

Warme maaltijden aan huis Traiteur Goossens : http://www.traiteurgoossens.be Stad Mechelen : http://www.mechelen.be

Gemeente Sint Katelijne Waver : http://www.sint-katelijne-waver.be

Gemeente Duffel : http://www.duffel.be

Gemeente Rumst : http://www.rumst.be

Gemeente Bonheiden : http://www.bonheiden.be

Gemeente Keerbergen : http://www.keerbergen.be

bottom of page