Thuisverplegingsgroep Tom Genbrugge - Uw zorg, ook onze zorg.
 
 
 

Reeds gedurende vele jaren voeren wij als team in uw gemeente verpleegkundige zorgen aan huis uit en dit in samenspraak met uw huisarts of ziekenhuisarts.


Wij werken aan derdebetalersregeling voor alle mutualiteiten. Dit wil zeggen dat de betaling van uw zorg door ons rechtstreeks met uw mutualiteit wordt geregeld zonder uw financiële tussenkomst.

Wij plannen samen in overleg met u, uw arts en eventuele andere zorgverleners de gepaste zorg op maat.

 
 
 
 
 
Algemene voorwaarden MapQuest Kaarten/routebeschrijvingen dienen alleen ter informatie. Alle risico is voor de gebruiker. MapQuest, Vistaprint en hun leveranciers zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, kwaliteit van de wegen, snelheid of gebruikersvriendelijkheid.